obrazek_01
obrazek_01
obrazek_02
obrazek_02
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Slavnostní seminář k 10. výročí založení Sekce dětské dermatologie Praha, Divadlo Metro

Datum: 12.10.2006

Slavnostní seminář k 10. výročí založení Sekce dětské dermatologie
konaný pod záštitou České dermatovenerologické společnosti ČLS J. E. Purkyně

12. 10. 2006 ( 13,00- 21,00 )
Místo konání: Praha, Divadlo Metro, Národní třída 25

13,00 – 14,00 registrace
14,00 – 17,45 odborný program
17,45 – 21,00 kulturní program , raut

14,00 – 14,15
Zahájení konference: prof. MUDr. P. Arenberger DrSc., předseda ČDS ČLS JEP
14,15 -14,30
Dětská dermatologie na přelomu století : prim. MUDr.H. Bučková Ph.D., vedoucí sekce dětské dermatologie
14,30-14,40
Polášková S. Dětská kožní ambulance Dermatovenerologické kliniky ,VFN Praha/:
Acrodermatitis enteropatica Danbolt
14,40-14,50
Čelakovská J., Hamáková K., Ettler K., / Dětská kožní ambulance Dermatovenerologické kliniky FN Hradec Králové/: Marfanův syndrom u dítěte
14,50 -15,00
Hamáková K., Salavec M., Čelakovská J.,/ Dětská kožní ambulance Dermatovenerologické kliniky FN Hradec Králové/ : Syndrom Klippel-Trénaunay-Parkes-Weber u dítěte
15,00-15,10
Pizinger K., Kofroňová M.: /Dermatovenerologická klinika, Plzeň/: Acrodermatitis papulosa, Calcinosis – osteoma
15,10-15,20
Kellerová A. /Dětská kožní ambulance FN Motol , Praha /: Porokeratosis v dětském věku
15,20- 15, 30
Čapková Š./ Dětská kožní ambulance FN Motol , Praha / : Pemfigus foliaceus u pětiletého děvčátkas

Diskuse ( 30´)

Přestávka (16,00 – 16,15 )

16,15-16,25
Bučková H., Plachá,L./ Kožní oddělení 1. Dětské interní kliniky FN Brno a LF MU /: Dermatózy u novorozenců jasné a lékaře matoucí
16,25-16,35
Palyzová, B., Bučková H. / Kožní oddělení 1. Dětské interní kliniky FN Brno a LF MU/:
Pozdě diagnostikovaná neurofibromatóza
16,35-16,45
Faberová R., Kohlerová,S. /Kožní oddělení 1. Dětské interní kliniky FN Brno a LF MU , Oddělení klinické hematologie FN Brno /: Komplikace venózních malformací
16,45 – 16,55
Brauner,R . / Oddělení dětské rehabilitace FN Brno /:EB Centrum a fyzioterapie
16,55- 17,10
Vojkovská P./ Oddělení dětské rehabilitace FN Brno /: ( videozáznam)
Význam preventivních cviků u pacientů s EB
Diskuse 30´
17,45 Závěr konference

17,40-21,00 kulturní program, raut