obrazek_01
obrazek_01
obrazek_02
obrazek_02
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Cíle

Sekce dětské dermatologie (SDD) pořádá odborná setkání, podporuje užší spolupráci dětských dermatologů s dermatology pro dospělé, s pediatry a dalšími specialisty. Cílem SDD je vybudovat funkční síť dětských kožních ambulancí v jednotlivých regionech ČR s kvalifikovanými odborníky, specializovanými centry (škola atopie, akné poradny, cévní ambulance, ambulance pro genodermatózy, EB Centrum …), podporovat vznik pacientských organizací, podílet se na pre – a postgraduální výchově dermatologů a pediatrů. Záměrem je rozšiřovat mezinárodní spolupráci se specializovanými centry v Evropě a ve světě, být členy Evropské sítě pro vzácná onemocnění kůže (www.skin.ern-net.eu, www.eb-clinet.org), zapojit se do práce v Evropské společnosti dětské dermatologie. V roce 1999 Výbor České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP stanovil Dětské kožní oddělení ve FN Brno (DKO ) Centrem dětské dermatologie.

Dětská dermatologie, jak bylo v roce 2002 na VI. Evropském sjezdu dětské dermatologie konstatováno, je specializace, která vyplynula z odlišnosti kožních obrazů a léčebných postupů u dětí. Získání kvalifikace v odbornosti dětská dermatologie se v různých státech světa liší. Jde o úzký tým specialistů, který poskytuje superkonziliární služby. Proto konference, sympózia a pracoviště dětské dermatologie jsou široce otevřená všem dermatologům, kteří se ve své praxi dermatologickou problematikou v celém rozsahu dětského věku (do 18 let) zabývají.

Historie

První Dětské kožní oddělení (DKO) bylo otevřeno 18. července l953 v nově budově Dětské nemocnice v Brně. Přednostou se stal prof. Trýb, který současně vedl Dermatovenerologickou kliniku na Pekařské. DKO mělo ambulantní a lůžkovou část (27 lůžek) místnost pro fototerapii a kožní laboratoř. V roce 1956 se stal přednostou doc. Rovenský, zakladatel dětské dermatologie u nás. Tak se stalo DKO v Brně po Miláně druhým nejstarším dětským kožním oddělením v Evropě. Postupně pak vznikala další dětská kožní oddělení v Praze, Hradci Králové, Plzni. 21. 6. 1996 založila prim. MUDr. Hana Bučková Ph.D. Sekci dětské dermatologie (SDD) České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP. První setkání bylo v hotelu Atlantis v Brně, SDD pravidelně pořádá odborné kongresy, semináře, udržuje mezinárodní kontakty.