obrazek_01
obrazek_01
obrazek_02
obrazek_02
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Seminář dětské dermatologie Brno, Hotel International

Datum: 22.9.2005

Seminář sekce dětské dermatologie
22.9. 2005 (14 – 19 hodin)
Místo konání: Brno, hotel International , Husova ul. 200/16

14,00- 14,30 registrace
14,30- 15,45 přednášky
15,45 – 16,15 přestávka
16,15 – 18,00 přednášky
18,00 raut

14,30
Zahájení konference: prim. MUDr.,H. Bučková Ph.D.
14,30-14,45
Polášková S.Dětská kožní ambulance Dermatovenerologické kliniky,VFN Praha/: Případ restriktivní dermopatie
14,45-15,00
Hamáková K., Dřízhal I., Toušek M., Hejcmanová D., Lukeš A., Salavec M., Bartoňová J./ Dětská kožní ambulance Dermatovenerologické kliniky FN Hradec Králové/ :
Lyellův syndrom u osmiletého chlapce
15,00-15,15
Pizinger K., Kofroňová M.: /Dermatovenerologická klinika, Plzeň/: Pyoderma gangrenosum
15,15-15,30
Čapková Š./ Dětská kožní ambulance FN Motol , Praha / :
Zajímavé kasuistiky z dětské kožní ambulance
Diskuse

Přestávka
15,45-16,15

16,15-16,30
Plachá,L./Kožní oddělení 1. Dětské interní kliniky FN Brno/:
Novorozenec se syphylis congenita recens
16,30-16,45
Švardala,M.,Rydlová,J.,Rydlo J /SOŠ Uherský Brod, Lázně Luhačovice/:
Děti , internet a infekce přenášené pohlavním stykem
16,45-17,00
Obluková, H., Litzmanová,M./ Kožní oddělení 1. Dětské interní kliniky FN Brno/:
Psoriasis pustulosa Zumbuch u 8 letého chlapce
17,00-17,15
Bučková H./ Kožní oddělení 1. Dětské interní kliniky FN Brno / :
Funkce EB Centra a DebRA ČR – videozáznam
17,15-17,30
Vokurková,J., Brauner,R./Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie,Oddělení dětské rehabilitace FN Brno / :
Prevence a chirurgické řešení pseudosyndaktylií u EBD – Hallopeau Siemens Diskuse

17,50-18,00 Závěr konference