obrazek_01
obrazek_01
obrazek_02
obrazek_02
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Seminář dětské dermatologie Brno, Aula Rektorátu VUT

Datum: 21.10.2010

Program
13.00–14.00 Registrace

14.00–14.15
Zahájení konference: prof. Petr Arenberger, prim. Hana Bučková

Čapková, Š. (Dětská poliklinika FN Motol, Praha):Eozinofilní pustulózní folliculitis – kazuistika

Polášková, S. (Dětská kožní ambulance Dermatovenerologické kliniky UK 1. LF a VFN, Praha): Osteoma cutis a endokrinopatie – kazuistika

Bartoňová, J. (Klinika nemocí kožních a pohlavních FN Hradec Králové); Kohout, A. (Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové):Maligní melanom v terénu Giant névu

Bučková, H. (Kožní oddělení PEK FN Brno a LF MU v Brně): Novorozenec s anulárním exantémem

Brauner, R. (Oddělení dětské rehabilitace FN Brno a LF MU v Brně): Rehabilitační problematika v ambulanci dětského dermatologa

Diskuze

15.40 – 16.00 Přestávka

Vaňousová, D.; Vojáčková, N.; Bernardová, J.; Jiráková, A.; Hercogová, J. (Dermatovenerologická klinika UK 2.LF a FN Na Bulovce): Infekční etiologie granuloma annulare?

Plachá, L. (Kožní oddělení PEK FN Brno a LF MU v Brně): Syphilis congenita – případy jasné a sporné

Faberová, R. (Kožní oddělení PEK FN Brno a LF MU v Brně): Kdy a jak léčit různé typy hemangiomů

Vokurková, J. (Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno a LF MU v Brně): Kde se plastický chirurg a dětský dermatolog setkávají

Bučková, H. (Kožní oddělení PEK FN Brno a LF MU v Brně): Pacient v EB centru ČR

Salamonová, A.; Halbrštátová, M. (DebRA ČR): DebRA ČR – proč tu jsme a co děláme

Diskuze

18.00 Závěr konference
18.00 – 20.00 Společenský program