obrazek_01
obrazek_01
obrazek_02
obrazek_02
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Odborný seminář k 15. výročí založení Sekce dětské dermatologie Praha, Divadlo Metro

Datum: 11.11.2011

Česká dermatovenerologická společnost ČLS J. E. Purkyně
pořádá odborný seminář k 15. výročí založení Sekce dětské dermatologie

11. 11. 2011
Praha, Divadlo Metro, Národní třída 25

10.00 Registrace předem přihlášených účastníků
11.00 Zahájení konference prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc., MBA a prim. MUDr. H. Bučková, Ph.D.

Blok přednášek I
1 Čapková, Š. (Praha):
Vývoj léčby atopické dermatitidy
za posledních 15 let
2 Polášková, S. (Praha):
Potravinová alergie a atopická dermatitida
– jak dále?
3 Gaillyová, R. (Brno):
Genetické poradenství a spolupráce
s dětským dermatologem
4 Bučková, H. (Brno):
EB je stejná, péče o pacienty odlišná
5 Hrudková, M. (DebRA ČR):
Jak se daří projektu 12plus12 (www.12plus12.cz)
– zajímavosti z focení kalendáře

13.30 Půlhodinová přestávka

Blok přednášek II
Představení a křest publikace MUDr. Michala
Bělobrádka Repetitorium pro praxi
6 Bartoňová, J.; Pock, L.;
Šimková, M. (Hradec Králové):
Incontinentia pigmenti Sulzberger Bloch
7 Faberová, R. (Brno):
Jak na periferní cévní anomálie u dětí
8 Vojáčková, N.; Jiráková, A.;
Vaňousová, D. (Praha):
Primární kožní lymfedém u dětí
9 Vokurková, J. (Brno):
Kde se plastický chirurg a dětský dermatolog
profesně setkávají
10 Plachá, L.; Drochytková, J. (Brno):
Zajímavé případy z praxe – kazuistiky

Ukončení akce v 19.00

Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č.16 a bude ohodnocena 5 kredity. Seminář je garantován Českou lékařskou komorou, schválen pod číslem akreditace 0004/16/2006 a ohodnocen 5 kredity. Číslo akce 27875.

Prim. MUDr. H. Bučková, Ph.D. P
Vedoucí sekce Dětské dermatologie

rof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP