obrazek_01
obrazek_01
obrazek_02
obrazek_02
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Konference dětské dermatologie Praha

Datum: 21.10.2016

PROGRAM

8.00-9.00 Registrace
9.00-9.15 Zahájení konference:
Doc. MUDr. K.Ettler CSc., místopředseda ČDS ČLS JEP
Prim. MUDr. H. Bučková, H. PhD.

Trendy a novinky v dětské dermatologii
9.15-9.35 Bartoňová J. (Hradec Králové) Erytrodermie
9.35-9.55 Čadová J. (Praha)Generalizovaná juvenilní xantogranulomatóza – kazuistika a přehled histiocytóz
9.55- 10.15 Polášková S. (Praha) Co nového v dětské dermatologii – postřehy z kongresu ESPD v Paříži
10.15-10.30 Diskuse
10.30-11.00 Coffeebreak

Vzácná kožní onemocnění v ČR I
11.00-11.20 Bučková H. (Brno) EB Centrum ČR – 15 let zkušeností s péčí o pacienty
11.20-11.40 Dastych M. (Brno) Gastroenterologická a nutriční péče u pacientů s EB
11.40-12.00 Košková O., Vokurková J., Fiala M., Bartošková J., Rotschein P. (Brno) Současný pohled plastického chirurga na léčbu pacientů s EB
12.00-12.20 Gaillyová R. (Brno) Proč genetické poradenství
12.20-12.40 Komorousová M., Pizinger K. (Plzeň) Ektodermální dysplazie
12.40-13.00 Diskuse
13.00–14.35 Přestávka (obědový raut v 5. patře FRANCOUZSKÉHO INSTITUTU)

Psychodermatologie
14.35-14.55 Obluková H. (Brno) Jak mluvit s chronickými pacienty
14.55-15.05 Diskuse

Vzácná kožní onemocnění v ČR II
15.05-15.25 Humhejová D. (Ústí nad Labem) Neurofibromatóza typu 1 v přehledu
15.25-15.45 Faberová R. (Brno) Cévní anomálie u dětí od A-Z
15.45-16.00 Diskuse

Kazuistiky
16.00-16.40 Pinková B. (Brno), Čapková Š. (Praha) Zajímavé kazuistiky z Brna a Prahy
16.40-17.00 Diskuse
17.00-17.10 Ukončení konference

Vzdělávaci akce je pořádána v rámci celoživotniho vzdělávaní lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16.
Konference je garantována Českou lékařskou komorou a ohodnocena 6 kredity.