previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Podmínky užití

Podpisem uděluji společnosti MEDAC, spol. s.r.o., sídlem Maříkova 36, 621 00 Brno jakožto správci souhlas k tomu, aby zpracovávala moje údaje v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu a dále v rozsahu údajů, které správci poskytnu (vyplním) v rámci registrace na kongres sekce Dětské dermatologie České dermatovenerologické společnosti a v rámci přihlášky do sekce DD. Účelem zpracování výše uvedených údajů je výhradně zasílání obsahu spojených s organizací odborného kongresu Dětské dermatologie, a to jak obsahu ke kongresům minulým, tak i událostem nadcházejícím. Tento souhlas je udělován na dobu neurčitou a je platný do jeho odvolání uvedeným způsobem.

Beru na vědomí, že pro plnění výše uvedeného účelu zpracování mých osobních údajů, může společnost MEDAC, spol. s.r.o. využívat služeb smluvního zpracovatele. Souhlasím s tím, aby uvedené údaje byly případně zpracovány dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb. zpracovateli pověřenými správcem. Smluvním zpracovatelem se rozumí primárně subjekt zajišťující administraci plateb za účast na kongres sekce Dětské dermatologie České dermatovenerologické společnosti a subjektu zajišťující webové služby včetně uchování dat.

Potvrzuji, že jsem byl/a řádně informován/a o právech dle § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že tento souhlas mohu kdykoliv na adrese správce bezplatně odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, na blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se mohu na správce obrátit a případně se s podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.